Medlemsavgift= Olycksfallsförsäkring!

8. februar 2018

Medlemsavgift= Olycksfallsförsäkring!

 

Givetvis vill vi att du är med och stöttar bästa klubben BFK.

Betala din medlemsavgift genom att gå in på horsemanager.se/bfk

V i tackar på förhand för din support!